FÖRSÄKRINGS ANSVARIG

 

 
 
 
  Thomas Emretsson
  070 - 566 28 50
 

bmv.forsakring@gmail.com

 

BMV får ställa egna villkor beträffande besiktning och besiktningsmän (t.ex. foton, okulärbes.) och arkivering av handlingar.
Försäkringen skall inte beviljas rutinmässigt utan BMV åtar sig ett ansvar att även bedöma användningsområdet.
OBS att försäkring kan tecknas endast av medlemmar boende i Dalarnas län.
 

 

Villkor:

  1. BMV-medlem i minst 1 år.
  2. Bosatt i Dalarnas län.
  3. Mopeden ska vara i originalskick eller renoverad och ej ombyggd.
  4. Ägandet skall vara för hobbyändamål och med ett intresse att bevara motorhistoriska fordon.
  5. Kort skall tagas  från båda sidor.
 

6. Mopeden skall vara 25 år gammal eller äldre.

  7. Mopeden skall godkännas av BMV.
 

Premier:  Trafik 300 kr per två första mopeder.  Delkasko stöld och brand 200 kr per moped.

2007-02-07  Styrelsen Borlänge Mopedveteraner.